Dagje weg naar Sittard
zaterdag 24 maart 2018

Dagje weg naar Sittard


Er staan 4 evenementen gepland in Sittard. Het eerst volgende evenement is 'Familieopstellingen'. Dit zou een leuk dagje weg naar Sittard kunnen zijn, het evenement staat gepland voor vrijdag 2 maart 2018 t/m vrijdag 8 juni 2018 tussen 19:00 t/m 23:00. Hieronder staat nog meer informatie vermeld over dit evenement.

Familieopstellingen - Sittard

Familieopstelling – Hoe werkt het?

2 maart 2018

23 maart

20 april

8 juni

Familieopstelling is een prachtige methode, ontwikkeld door Bert Hellinger en wordt inmiddels in heel Nederland ingezet om op levensvragen een antwoord te krijgen.

Door middel van een familieopstelling kom je op soms verbluffende wijze in contact met je ‘familieziel’. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt.

Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen.

Jij behoort tot een gezin, Jouw gezin van oorsprong waarin je geboren bent. Dat gezin maakt op zijn beurt deel uit van een familie. Je bent er in opgegroeid of je hebt je gezin, misschien heb je jou familie door omstandigheden nooit of slechts gedeeltelijk gekend. Misschien heb je ook al zelf voor een gezin gekozen: je leeft alleen of met een partner, je hebt al of niet kinderen. We spreken in alle gevallen van een familiesysteem met zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten…

Soms bots je in je leven keer op keer weer op een zelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven, het lijkt wel alsof het lot je tegen zit.

Een familieopstelling kan op een ontroerende en vaak wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daar aan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie. Een familieopstelling verbindt je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot waardoor je zelf terug beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven.

Dit werk kan een verstrekkend effect hebben op alle deelnemers, ook wanneer je geen eigen opstelling plaatst.

Een kleine selectie waarover je vragen kunt stellen?

Waarom kan ik in het leven mijn eigen plek niet vinden en innemen

In contact met familie of mensen voel ik boosheid, verdriet of neerslachtigheid, hoe kan dat

Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen

Iemand in je familie is overleden en hier mag niet om worden gerouwd

Iemand is verstoten of uitgesloten en hierover praten is taboe

Mijn leven wordt beheerst door geweld, incest, seksueel of emotioneel misbruik

Geheimen in de familie, scheiding, oorlog, geweld, verslaving of een ongeluk

Door werk van Bert Hellinger wordt steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Uitgebreide therapeutische ervaring met de familieopstelling methode over meer dan 20 jaar laat zien welke onzichtbare familiebanden aanwezig zijn en welke emotionele verstrikkingen kunnen ontstaan. Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Soms leef je bewust of onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend.

Hoe werkt een familieopstelling?

Als je een opstelling doet, dan doe je dat zonder dat andere familieleden of collega’s aanwezig zijn. Uiteraard mag dat wel maar het is niet nodig dat mensen die je kent aanwezig zijn.

In een kort gesprek geeft de vraagsteller aan wat het thema is. Op basis daarvan beslist de begeleider welke delen worden opgesteld. Om zichtbaar te kunnen maken wat in je familie of in je leven speelt, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde representanten. Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet, mensen die iets of iemand uit jouw systeem vertegenwoordigen, bijvoorbeeld: vader, moeder en de vraagsteller zelf.

De cliënt samen met de begeleider kiest representanten voor de familieleden. Deze representanten worden op een bepaalde manier in de ruimte opgesteld. Als de vraagsteller de representanten zelf opstelt is het belangrijk dat de cliënt niet een van te voren bedacht beeld opstelt, maar zonder na te denken –met de aandacht naar binnen gericht– de representanten op hun plaats zet. Hiermee is het werk van de vraagsteller klaar.

Dan gebeurt er telkens weer iets verrassends. Door de plaats die representanten nu innemen in een (familie)systeem waar ze vooraf totaal niets van wisten komt informatie vrij die te maken heeft met het onderwerp van de vraagsteller. In het proces daarna worden representanten verschoven en eventueel dialogen gevoerd om een gezonde plek voor de leden te vinden, met name voor de representant van de cliënt. Dit proces kan zeer helend zijn. Oude verstrikkingen en patronen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd.

Vaak komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling. Ook is het mogelijk dat het een tijd (incubatietijd) duurt voor helder wordt wat in een opstelling was te zien.

Bovenstaande is een poging een uitleg te geven voor mensen die opstellingen niet kennen. Wat in een opstelling gebeurt is moeilijk uit te leggen, als je nog nooit een opstelling hebt gezien is voorgaande tekst misschien heel verwarrend en niet te begrijpen, een opstelling begrijp je meestal pas door hem zelf te ervaren. Wat belangrijk is, je hebt geen enkele voorkennis nodig om aan een opstelling deel te nemen.

Kosten: vraagsteller 60euro, representant 17euro

Ik heet je van harte welkom.

Datum
vrijdag 2 maart 2018 t/m vrijdag 8 juni 2018
Tijd
19:00 t/m 23:00
 
Locatie
Engelenkampstraat 23 Land van Gulick
Plaats
Sittard
Provincie
Limburg
 
Organisatie
Website
Geen website bekend

Co-creator gratis evenement - Sittard

Heb jij een bepaalde passie die je wilt delen? Zoek je een platform om je te presenteren?

Op de dagen waarop de familieopstellingen worden gehouden, bieden wij je de mogelijkheid om -voorafgaand aan de opstellingen- een lezing, mini-workshop of presentatie te geven van maximaal 1 uur aan mensen die zich voor jou en jouw passie interesseren.

Jij biedt bovenstaande gratis aan, wij zorgen voor koffie, thee en fris en stellen de ruimte gratis ter beschikking.

Deze activiteit is gratis voor de deelnemers.

PS: Deze activiteit staat geheel los van de Familieopstellingen.

TIP: Wil je deelnemen aan de Familieopstellingen geef je op tijd op.

Graag hoor ik van je op welke dag je dit zou willen doen en wat je wil doen. Geef een korte uitleg omtrent hetgeen je aanbiedt en wat je eventueel van de deelnemers nodig hebt.

Wil je meer weten? Stuur me een mail of bel mij op.

Mogelijke data:

2 maart Co-Creator Peggy Hausdorf

Peggy opent een intuitieve, liefdevolle warme ruimte met haar stem en zang,een helende meditatie waarin in je de stem van de ziel ontvangen kunt.

warme knuffel, peggy

23 maart Co-Creator Det Teensma van Praktijk ‘Het Palet’ (informatie volgt)

20 april Co-Creator Marion Verhaegh van ‘Biodanza Live Life’

Biodanza is een methode om dicht bij jezelf te komen, je leven te leven vanuit jouw essentie. Groeien door dans, muziek en oefeningen die erop gericht zijn om met lichtheid en plezier de diepgang in jezelf en anderen te ervaren. Dans en ervaar het.

8 juni hiervoor kun jij je nog aanmelden

Tijdstip:

Van 18.00 uur tot 19.00 uur

Datum
vrijdag 2 maart 2018 t/m vrijdag 8 juni 2018
Tijd
18:00 t/m 19:00
 
Locatie
Engelenkampstraat 23 Land van Gulick
Plaats
Sittard
Provincie
Limburg
 
Organisatie
Website
Geen website bekend

Tweedaagse training familie- organisatieopstellingen - Sittard

Training Familie- en Organisatieopstellingen

met

Hans Strack Interactioneel therapeutIn deze tweedaagse training leer je op een verantwoorde wijze zelf aan de slag te gaan met familie- en organisatieopstellingen volgens de theorie van het “Systemisch werken” van Bert Hellinger.

Je ontdekt zowel de eenvoud als de mogelijke diepgang van deze methode. Het verband tussen systemische wetten, dynamieken en symptomen wordt stap voor stap verhelderd.

De training laat zien hoe op eenvoudige en doeltreffende wijze met problemen kan worden omgegaan die zich stellen in de familiale sfeer of in professioneel verband.

Naderhand kan je de methode toepassen op jezelf, in therapie of in groepsverband.

DOELGROEP

Voor het werken met opstellingen heb je geen specifieke voorkennis nodig.

Deze training is bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen in families en/of organisaties: psychologen, therapeuten, sociaal-maatschappelijk werkers, docenten, coaches (relatiecoaches, re-integratiecoaches...), hulpverleners, kind/leerlingbegeleiders, projectleiders, teamleiders, HR- en P&O-professionals, loopbaan/activiteitenbegeleiders, managers, ondernemers, organisatieadviseurs…

Ook mensen die vanuit persoonlijke interesse hun blik willen verruimen en vanuit een ander perspectief naar het geheel van een familie of organisatie willen kijken, kunnen baat hebben bij deze training.TRAINING

We gaan hoofdzakelijk vanuit onze waarneming aan de slag. Hiernaast neemt uitleg over theorie en filosofie een ondersteunende plaats in.

Vaste onderdelen op de trainingsdagen

a) Inleidende theorie en filosofie van “Systemisch werken”

b) Korte ervaringsoefening

c) Wanneer begint een interventie en hoe pas ik deze toe?

d) Mini-opstellingen met specifieke dynamieken

e) Persoonlijke opstellingen met een eigen vraag (geheim of openbaar)CONCREET

Bij welke symptomen kunnen opstellingen van dienst zijn?

Vragen in families

• Waarom voel ik altijd boosheid als ik thuis bij mijn ouders ben?

• Wat is de reden dat mijn relaties niet lukken?

• Waarom lukt het mij niet gelukkig te zijn?

• Wat is de reden voor mijn verlegenheid?

• Waarom voel ik mij vaak klein/groot of zwak/sterk in contact met mensen?

• Waarom voel ik mij geen goede moeder/vader ondanks dat ik zo mijn best doe?

• Waar komen de altijd terugkerende spanningen tussen mij en mijn partner vandaan?

Vragen in organisaties

• Taaiheid in een organisatie: waarom komen wij niet vooruit?

• Hoe komt het dat iemand minder vaardig en minder effectief is in een bepaalde functie dan dat je zou mogen verwachten op grond van opleiding, kwaliteiten en ervaring?

• Waarom lukt het me niet om helemaal goed uit de verf te komen?

• Hoe komt het dat er leiderschapsproblemen zijn? Waarom wordt de leidinggevende betwist? Waarom kampen elkaar opvolgende leidinggevenden steeds met dezelfde problemen in een afdeling?

• Waarom voelen mensen zich niet gehoord en begrepen? Waarom voelen mensen zich ondergewaardeerd?

• Wat is de reden dat er zo’n hoog verloop is? Waarom hebben medewerkers de neiging te willen vertrekken?

• Hoe komt het dat er veel interne concurrentie is?

• Waarom heb ik te kampen met een burn-out?

• Wat is de reden dat ik niet voldoende klanten krijg?

BEGELEIDER

Hans Strack (°1953) heeft als Individueel en Relatietherapeut een eigen praktijk te Landgraaf. Daarnaast geeft hij workshops, trainingen en systemische opstellingen op diverse locaties.

Hij volgde een vierjarige opleiding “Interactionele Vormgeving” en een opleiding relatietherapie aan de Educatieve Academie te Antwerpen.

Hij specialiseerde zich in “Systemisch werk” door jaaropleidingen en een aantal kortere trainingen.

1-jarige opleidingen

“Leren werken met familieopstellingen” Educatieve Academie Antwerpen

“SDO Systeemdynamiek in organisaties” Bert Hellinger Instituut Groningen

Kortere opleidingen/trainingen

“Systemisch interveniëren zonder opstellingen” Bert Hellinger Instituut Groningen

“Systemisch Coachen” Bert Hellinger Instituut Groningen

“Familieopstelling voor organisatieopstellers” Bert Hellinger Instituut Groningen

Daarnaast volgde hij verschillende andere workshops en opleidingen (kernkwadranten, genogram, innerlijk kindwerk, lichaamswerk...).

Tevens was hij lange tijd werkzaam als bedrijfsleider in een commercieel bedrijf.

Voor meer informatie kan je kijken op zijn site www.vormbalans.nl.

Voor persoonlijk contact ben je welkom op tel. +31 (0)45 531 69 21 gsm +31 (0)620 64 37 50

Investering € 175,00 excl. BTW, incl. Cursusmap, koffie, thee, fris

Datum
vrijdag 25 mei 2018 t/m vrijdag 1 juni 2018
Tijd
10:00 t/m 17:00
 
Locatie
Engelenkampstraat 23 Land van Gulick
Plaats
Sittard
Provincie
Limburg
 
Organisatie
Website
Geen website bekend

Herfst fair - Sittard

Herfst Fair de Stadbroekermolen is een mooie en kwalitatief goede fair die dit jaar voor de derde keer plaats vind met o.a. Brocante, sieraden, huisdecoratie, proeverijen, huidverzorging,kleding en wat nog al meer. Dit jaar zal de Fair aangevuld worden met in het gebouw diverse kunstenaars die daar hun werken tonen en verkopen. Omdat we richting de feestdagen gaan is het een Fair met een knipoog naar de kerstdagen. Het is absoluut geen rommelmarkt. Herfst Fair de Stadbroekermolen vind plaats op een uitstekende en sfeervolle locatie, Deze locatie bied u heerlijke hapjes en drankjes en ligt aan de grens met Duitsland. U bent welkom op zondag 7 oktober van 11:00 uur tot 17:00 uur. De entree bedraagt €1,00 en de kinderen mogen gratis binnen. Er is parkeer gelegenheid bij de Stadbroekermolen zelf en bij het nabij gelegen zwembad de Hatenboer.

Datum
zondag 7 oktober 2018
Tijd
11:00 t/m 17:00
 
Locatie
Stadbroekermolen
Plaats
Sittard
Provincie
Limburg
 
Aantal kramen
40 kramen
Organisatie
R.M.E. Roumen Market Events
Telefoon
0653834856


Bekijk meer evenementen

Klik hier om een evenement gratis aan te meldenKoopzondagen winkelketens
Top