Disclaimer
vrijdag 19 april 2024


Disclaimer

Algemeen

De Kunder Internet Media B.V., hierna te noemen De Kunder Internet Media B.V., verleent u hierbij toegang tot http:/www.koopzondagen.net (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Kunder Internet Media B.V. en derden zijn aangeleverd. De Kunder Internet Media B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Kunder Internet Media B.V..

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Kunder Internet Media B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Kunder Internet Media B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Over Koopzondagen

80% van de koopzondagen op deze website worden door de gemeenten zelf toegevoegd en de andere 20% door ons. Toch kan het soms voorkomen dat een koopzondag niet juist vermeld staat op deze website. Controleer daarom altijd voor de zekerheid de website van de gemeente en/of VVV-kantoor zelf, deze staan onder ieder overzicht nadat u een gemeente geselecteerd heeft op deze website.

Gemeenten geven de winkeliers de gelegenheid om op bepaalde zondagen open te zijn, dat wil niet automatisch zeggen dat alle winkeliers daar gebruik van maken! Soms kan het voorkomen dat er enkele dan wel alle winkeliers geen gebruik maken van deze gelegenheid. Meestal gaat het dan om kleinere plaatsen.

Het is daarnaast voor een winkelier verboden om op de volgende feestdagen standaard geopend te zijn, hierbij gaat het om Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, op eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19.00 uur (artikel 2, lid 1 onder b van de Winkeltijdwet).
Voor een gedeelte van deze dagen kan de gemeenteraad vrijstelling verlenen.

Deze website wordt op vrijwillige basis onderhouden, dus waarschijnlijk begrijpt u dat wij niet oneindig veel tijd hebben om alle data kunnen te controleren. Uiteraard doen we wel ons best om betrouwbare informatie te leveren.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Koopzondagen winkelketens
Top